V Hlohovci sa dňa 30. septembra 2022 uskutočnila vernisáž 14. ročníka bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň 2022. Téma „Energia“ oslovila celkom 98 karikaturistov z 33 štátov sveta, ktorí zaslali do súťaže spolu 417 svojich prác.

Viac na http://www.cartoongallery.eu/novinky/